Plaquette 24 RI Grebbeberg (NLD-1940)

Het reünie-verband van 12 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Jagers reeds geruime tijd de ereplicht op zich genomen om de gevallen kameraden van 24 Regiment Infanterie (24 RI-Dubbelregiment Jagers) te herdenken en te eren.

Het verband wil een plaquette op ereveld de Grebbeberg realiseren. Andere eenheden die op en ronde de Grebbeberg hebben gestreden hebben al een soortgelijke herdenkingsplek. Die van 24 RI ontbreekt vooralsnog terwijl er 59 jagers gesneuveld zijn.

Het verband heeft alle betrokken instanties verzocht om steun en men wacht op een reactie.