CONTACT EN MEER

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 69695326

Opgericht 18 juni 2017

Bankrekening

IBAN DE 86 1001 1001 2623 1781 90 t.n.v. J.W. Wouters o.v.v. Vereniging 18 juni.

Doelstellingen en werkwijze

Iedereen kan zijn/haar project bij de vereniging plaatsen zodat men niet een hele website, notaris-, bank- of andere kosten hoeft te maken. Ook kan men gebruik maken van het netwerk en van de aanwezige kennis. Als laatste heeft men via de vereniging de beschikking over een rechtspersoon. Vereniging 18 juni brengt geen kosten in rekening, maar staat open voor donaties om het werk mogelijk te maken.

Vereniging 18 juni wil het (militair) historisch besef en de zichtbare herinnering van oorlogsslachtoffers, slachtoffers van de oorlog en slachtoffers van terrorisme, die gevallen zijn in dienst van Nederland of die door Nederland beschermd hadden moeten worden, in de maatschappij te vergroten.

Vereniging 18 juni is patriottisch en activistisch. Projecten worden zoveel mogelijk via particuliere samenwerking tot stand gebracht en worden mede via de politiek onder de aandacht gebracht.

Vereniging 18 juni doet dit door:

  • Het bieden van een platform en een rechtspersoon voor particuliere initiatieven en projecten.
  • Het ter beschikking stellen van reeds opgedane kennis, kunde en middelen.
  • Het optreden als opiniepeiler, lobby en woordvoerder bij opspelende zaken en misstanden die raakvlak hebben met de doelstelling richting actoren.
  • Het uitvoeren en faciliteren van onderzoek naar vergeten dossiers en misstanden uit de geschiedenis.
  • Het rechttrekken van de geschiedschrijving.
  • Het meewerken aan de individuele herbegrafenis van oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de oorlog, die nu nog in een massagraf of op een onbekende locatie liggen.
  • Het meehelpen aan het decoreren of ander eerbetoon van oorlogsslachtoffers , slachtoffers van oorlog en slachtoffers van terrorisme.
  • Het bijdragen, in de ruimste zin des woord, aan het vergroten van de waardering voor hen die gevallen of gesneuveld zijn in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden en hen die omgekomen zijn als Nederlands Staatsburger die niet op de bescherming van het Koninkrijk konden rekenen in een conflict van het Koninkrijk der Nederlanden. Uitgezonderd zijn daders en zij die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort en omkomen in een conflict dat niet van Nederland is en waarbij zij niet in dienst waren van het Koninkrijk der Nederlanden.
  • Het bijdragen, in de ruimste zin des woord, aan het vergroten van de waardering voor het vaderland, vaderlandsliefde en de daar bijbehorende symbolen, zoals het volkslied en de vlag.
  • Het nastreven van de herinvoering van Waterloodag op 18 juni als de ware Bevrijdingsdag en Nationale feestdag.