Dodenboek Grenadiers & Jagers

Deze website is gemaakt om onze gevallen kameraden te eren en nooit te vergeten. Iedereen die is beëdigd als Grenadier of Jager of ten tijde van overlijden bij het (Garde)regiment Grenadiers & Jagers geplaatst was of daar op enig moment heeft gediend is opgenomen in dit digitale monument.

Eind 2018 is begonnen met het onderzoek naar de gesneuvelde en op andere manieren omgekomen Grenadiers & Jagers.

De directe aanleiding was een ander onderzoek waarbij veel van deze gegevens boven water kwamen. De onderzoeker stelde vast dat de gegevens niet voor iedereen ontsloten waren en dat er veel fouten aan te tonen waren.

Klik hier voor het Dodenboek Grenadiers & Jagers.