EXTERNE PROJECTEN

Deze externe projecten zijn van andere organisaties en verdienen steun en aandacht. Vereniging 18 juni steunt deze projecten van harte en probeert zoveel als mogelijk bij te dragen aan de verwezenlijking. Wilt u ook uw project extra zichtbaar maken neem dan gerust contact met ons op!