Petitie meerjarenonderzoek dekolonisatie Nederlands-Indië: een tussenevaluatie nu (NOI-1945/1950)

Teken hier de petitie!

6300 gesneuvelden dreigen over hun graf door het slijk gehaald te worden: Laat dat niet gebeuren! Vereniging 18 juni steunt de petitie van: Het Genootschap Pleitbezorgers Principes Wetenschappelijke Integriteit – AURORE.